הכל אודות רשלנות רפואית

המדריך השלם לקראת וועדה רפואית של ביטוח לאומי

וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי היא גוף אשר מוסמך לבדוק ולבחון את מצבו של אדם אשר מגיש תביעה לקצבת נכות או לקבלת גמלה כלשהי מהמוסד לביטוח לאומי. הוועדה הזו היא שתקבע כמה אחוזי נכות יוכרו לאותו אדם אם בכלל, ולכן יש לה תפקיד חשוב ומכריע בדרך להכרה בנפגע כנכה, על ידי הביטוח הלאומי.

כאן נביא מדרך קצר להכנה לקראת הוועדה, במטרה להסביר לכם לקראת מה אתם הולכים. נחלק את המדריך לשלושה חלקים: לפני, במהלך ואחרי הוועדה.

לפני הוועדה הרפואית

 • כדי לעמוד בפני וועדה רפואית, יש קודם כל להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לתביעת קצבה.
 • בקשה זו יש להגיש עד 90 יום מרגע הפגיעה.
 • מומלץ שהנפגע עצמו יגיש את הבקשה, אך אם אין ביכולתו לעשות כך, יש למנות אפוטרופוס שיעשה זאת עבורו.
 • הוועדה הרפואית מתנהלת בקצב מהיר ומקצה לכל נבדק זמן קצר. חשוב להתכונן מראש לעמידה מול אנשיה ולהכין סיכום מתומצת וברור של הסיפור כולו.
 • ניתן להביא לכל וועדה רפואית מלווה שיוכל אף לדבר בשם הנבדק. לא אחת, מתלווה אל הנבדק עורך דין מומחה, שלרוב יציג את המצב בצורה הטובה ביותר.

במהלך הוועדה הרפואית

 • הוועדה הרפואית מורכבת מרופא מומחה, אשר מתמחה בסוג הפגיעה ממנה סובל הנבדק וממונה על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • הרופא פועל על פי ספר מפורט, אשר כולל עשרה פרקים - פרק לכל אזור בגוף.
 • לצד הרופא יושב מזכיר הוועדה, אשר מתעד את מהלכה ובודק שזכויותיו של הנבדק אינן נפגעות.
 • לרוב, המוסד ממנה רופא אחד מומחה לכל אזור בגוף. אם הפגיעה ממנה סובל הנבדק משליכה על כמה בעיות בריאותיות, ייתכן שיצטרך להופיע מול כמה וועדות.
 • במהלך הוועדה, מציג הנבדק את סיפורו בפני הרופא המומחה. ההצגה אמורה לכלול את כל השתלשלות האירועים, תוך הדגשת הדברים החשובים.
 • במהלך הוועדה, רשאי הרופא לבצע בדיקה גופנית באדם שמולו, בהסכמתו כמובן.
 • חשוב לזכור שבידי הרופא המומחה יהיו טפסים ומסמכים שיוגשו לו על ידי הנבדק מבעוד מועד ובהם הוא יעיין לפני כניסתו של הנבדק לחדר.

לאחר הוועדה הרפואית

 • ממצאי הוועדה הרפואית יועברו לאחר הפגישה עם הנבדק לרופא הראשי מטעם המוסד לביטוח לאומי, שיבחן את מסקנות הרופא.
 • כאשר הנבדק מופיע בפני כמה וועדות, כל מסקנותיהן יועברו אל הרופא הראשי, שיוכל לבחון את התמונה כולה.
 • לאחר בחינת התמונה כולה, יוחלט האם הנבדק יוכר כנכה ועל כמה יעמוד שיעור הנכות. שיעור זה הוא שיקבע בהמשך את גובה הקצבה שיקבל הנבדק.
 • הנבדק יקבל את החלטת הרופא הראשי לביתו. במידה והוא אינו מרוצה מההחלטה, הוא רשאי לערער עליה, תוך 30 יום מרגע שקיבל את ההחלטה לידיו.
 • וועדת הערר תורכב משלושה שופטים ולא אחד, אך גם כאן יצטרך הנבדק לנמק את פנייתו ולהסביר מדוע אינו מסכים עם קביעת הוועדה הקודמת.
 • לאחר שנפסקה נכות לנבדק במסגרת וועדה רפואית, הוא יחל לקבל את קצבת הנכות - 90 יום מיום הפגיעה עצמו.
 • אם הנפגע זוכה לקצבה זמנית כלשהי מגורם אחר - דמי מחלה, הפרשה מקופת גמל וכדומה - קצבת הנכות תשולם רק לאחר שהקצבה הקודמת תופסק.

צור קשר!

הבהרה

המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות ייעוץ מקצועי. על הקורא לפנות לעורך דין המתמחה בתחום לקבלת ייעוץ אישי. אין המידע מהווה תחליף לייעוץ מקצועי של עורך דין מומחה. אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.

Back to Top