הכל אודות רשלנות רפואית

מאמרים נוספים בנושא דיני נזיקין:

- בחירת עורך דין תאונות דרכים

ארוע תאונת דרכים יכול להוות נקודת מפנה בחייו של אדם. נזקי גוף שנגרמו במהלך הארוע יכולים להפוך אדם יצרני ופעיל לאדם נטול יכולת. במאמר זה נסקור את נושא הגשת תביעת פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו במהלך תאונת דרכים.

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

החוק המטפל במצבים של נזקי גוף לנפגעי תאונות דרכים הוא חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה. הנקודה החשובה ביותר אותה כדאי לדעת בנוגע לחוק זה היא כי החוק קובע כי כל אדם זכאי לקבל פיצויים בשל נזקי גוף שנגרמו לו עקב תאונת דרכים, ללא תלות בשאלה האם האדם אדם בתאונה או לא. כלומר, במידה ואדם היה מעורב בתאונת דרכים, הוא לא יצטרך להוכיח כי לא היה אשם בתאונה על מנת לקבל פיצויים בגין נזקי גוף. במרבית ארצות העולם, צריך נפגע להוכיח כי רכב שפגע בו אשם בתאונה כדי לקבל פיצוי כלשהו. בארץ, שאלה זו כלל אינה עולה לדיון, ובכך הופכת את תהליך קבלת הפיצוי למהיר הרבה יותר.

חריגים לכלל

החוק מגדיר מספר מצבים בהם אדם שנפגע בתאונת דרכים לא יוכל לקבל פיצויים. מקרים אלו הם:

 • הנפגע גרם תאונת דרכים במתכוון.
 • הנפגע נהג ברכב ללא רשות.
 • אדם הנמצא ברכב בו הנהג נוהג ללא רשות, ויודע על-כך.
 • הנפגע נהג ללא רשיון נהיגה בר תוקף (אלא אם תוקפו של רשיון הנהיגה פג עקב אי תשלום אגרה).
 • הרכב שעבר תאונה שימש לביצוע פשע.
 • הנפגע נהג ברכב ללא ביטוח חובה בר תוקף, או שהנפגע נהג ברכב כאשר ביטוח החובה לא כיסה את שימושו של הנפגע ברכב. שימו לב כי אדם הנוהג ללא ביטוח חובה לא יקבל כל החזר על נזקים שנגרמו לו בעת תאונת דרכים!
 • בעל הרכב אשר התיר לאדם אחר לנהוג בו בלא שהיה ביטוח חובה בר תוקף המכסה את אותו אדם.

הגשת תביעת פיצויים בגין נזקי גוף

נהג ונוסעי רכב שנפגעו בעת תאונת דרכים, ונגרמו להם נזקי גוף, זכאים להגיש תביעת פיצויים נגד חברת הביטוח שביטחה את הרכב בביטוח חובה. הולך רגל שנפגע על ידי רכב זכאי להגיש תביעת פיצויים בגין נזקי גוף כנגד חברת הביטוח שביטחה את הרכב שפגע בו בביטוח חובה. מקביעה זו נגזרת החובה המוטלת בארץ על כל רכב להחזיק ביטוח חובה.

במידה והרכב שפגע בהולך רגל אינו מבוטח בביטוח חובה, יכול הולך הרגל להגיש תביעה כנגד קרן מיוחדת שהוקמה לצורך זה בשם "קרנית".

התיישנות על תביעת פיצויים

על נפגע בתאונת דרכים להגיש תביעת פיצויים בתוך 7 שנים מיום התאונה, אלא אם הוא קטין, אז תחל תקופת ההתיישנות כשיגיע לגיל 18.

המלצות למקרה תאונת דרכים

 • דאג לקבל אישור ממשטרת ישראל על התאונה. רק עם אישור זה ניתן להימנע מחיוב בבית החולים על הטיפול הרפואי שניתן לך.
 • במידה ונפגעת, או שיש חשש כי נפגעת בעת תאונת דרכים, לך מייד להיבדק. הבדיקה הרפואית, במסגרתה נרשמות טענותיך לגבי הפגיעות שנגרמו לך, מהווה בסיס והוכחה לעובדה כי אכן נפגעת בתאונה, ומשמשים אחר-כך בכדי לשייך נזקי גוף אל תאונת הדרכים.
 • שמור העתקים מכל מסמך רפואי הקשור לתאונה - ביקורים בבית חולים, אצל רופא או בעל מקצוע רפואי (פיזיוטרפיסט לדוגמא). יש לוודא כי כל תלונה שלך נרשמה בטפסים הללו. תלונה שלא תופיע, קשה יהיה להכניסה מאוחר יותר.
 • שמור תיעוד של כל הוצאה כספית שנגרמה לך בעקבות התאונה.
 • דע כי יתכן כי חברת הביטוח תבצע חקירה בכדי לבדוק את אמינות תביעתך. אם נשלח אליך חוקר, בגלוי או חוקר סמוי, הימנע מלשוחח עמו לפני התייעצות עם עורך-דין.
 • לא כדאי להחפז בהגשת תביעת פיצויים כנגד חברת הביטוח. בדרך כלל כדאי יהיה להגיש את התביעה רק כאשר מצבך הגופני יתייצב, בכדי שניתן יהיה לקבוע איזה נזק שנגרם לך הוא קבוע.

פרטי נזק בגינם ניתן לתבוע פיצויים

קיימים מספר סעיפים בגינם ניתן לתבוע פיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו עקב תאונת דרכים. הנה כמה מהם:

 • כאב וסבל; נזק שאינו ממוני - בתקנות מוגדר סכום קבוע בחוק (צמוד למדד) הנובע מגובה נכותו הקבועה (צמיתה) של הנפגע, מספר ימי האשפוז בעקבות התאונה וגילו של הנפגע. במידה ולא נקבעה לתובע נכות קבועה, יכול בכל זאת בית המשפט לקבוע לו פיצויים כאילו היה נכה בשיעור 10%. הסכום אותו ניתן לקבל כיום על כאב וסבל יכול להגיע עד כ-15,000 ש"ח, וכן סכום נוסף בגין כל יום אישפוז. בנוסף ניתן לתבוע סכום נוסף בגין נכות קוסמטית אותה קובע רופא.
 • הפסד השתכרות - במידה והנפגע איבד הכנסות או ששכרו נפגע בגין נזקי גוף עקב תאונת דרכים. במקרים בהם נקבעה לנפגע נכות קבועה, רשאי הנפגע לתבוע גם בגין אובדן הכנסות עתידיות עד גיל הפנסיה. ככל שפוטנציאל ההשתכרות של הנפגע גבוה יותר, כך יהיו הפיצויים גבוהים יותר.
 • עזרת הזולת - במידה והנפגע נזקק לעזרה מן הזולת בשל תאונת דרכים (אך רק במידה ולא היה נזקק לה ללא ארוע התאונה), רשאי הנפגע לתבוע פיצויים בכדי לממן עזרה זו. לדוגמא: עוזרת בית, משלוחים מן הספורמקט או במקרים קיצוניים עובד סיעודי).
 • הוצאות - הנפגע זכאי לתבוע החזר בגין הוצאות ישירות שנגרמו לו עקב רשלנות רפואית של הנתבע. מוניות, הוצאות בית חולים (מועבר ישירות אל בית החולים), ציוד רפואי, הפסד ימי עבודה (כולל הפסד ימי מחלה במידה ונעשה שימוש בימים אלו כתוצאה מן התאונה) וכו'.

גורמי ביטוח נוספים

המוסד לביטוח לאומי מפצה אדם שנפגע בתאונת דרכים המוגדרת בתור תאונת עבודה - תאונה שקרתה בדרך אל העבודה, בזמן העבודה או בדרך מהעבודה אל הבית. סכום הפיצוי שמשולם על ידי המוסד לביטוח לאומי מנוכה מן הפיצוי המגיע מחברת הביטוח (גם אם לא הוגשה תביעה למוסד לביטוח לאומי).

ביטוח נוסף אותו יתכן שתוכלו לתבוע הוא ביטוח המקנה פיצוי במקרה של נזקי גוף שנגרמו עקב תאונת דרכים. ביטוח זה יכול לכלול ביטוח מטעם מקום העבודה שלכם, ביטוח אובדן כושר עבודה

פרטי או ביטוח מנהלים הכולל כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה או נכות.

לעיתים ניתן לתבוע את חברת הביטוח במידה ויש ברשותכם ביטוח תאונות אישיות כמו במסגרת ביטוח דירה או ביטוח עסק.

בכל מקרה, כדאי לשים לב כי תקופה ההתיישנות לתביעה כנגד חברת ביטוח בגין פוליסת ביטוח היא שלוש שנים, ולא שבע שנים כמו בתביעה כנגד ביטוח חובה. מירוץ ההתיישנות נפסק רק לאחר הגשת תביעת פיצויים אל בית המשפט (הגשת תביעה אל חברת הביטוח איננה מספקת).


צור קשר!

הבהרה

המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות ייעוץ מקצועי. על הקורא לפנות לעורך דין המתמחה בתחום לקבלת ייעוץ אישי. אין המידע מהווה תחליף לייעוץ מקצועי של עורך דין מומחה. אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.

Back to Top