הכל אודות רשלנות רפואית

אחת הסיבות הנפוצות לתביעות רשלנות רפואית היא ניתוחים פלסטיים שהשתבשו. בשנים האחרונות חל גידול משמעותי במספר הניתונים הפלסטיים האלקטיביים, כגון ניתוחי לייזר להסרת משקפיים, ניתוחים לעיצוב האף, הפנים, העיניים, הסנטר, הגדלת חזה או הקטנתו, ואפילו שיחזור קרום הבתולין.

כאשר נגרם לך נזק כתוצאה מניתוח פלסטי שהשתבש, חשוב לבצע בחינה האם הסיבה לנזק היא רשלנות רפואית מצד מנתח פלסטי רשלן בעת ההכנות לניתוח, בשעת ביצוע הניתוח או במעקב לאחר ביצוע הניתוח. על מנת לברר האם באמת מדובר במקרה רשלנות רפואית, מומלץ להתייעץ כבר בשלב הראשוני עם עורך דין המתמחה בנושאי רשלנות רפואית שיוכל לסייע לכם בבירור זכויותיכם. הנושא חשוב במיוחד על-מנת למנוע ממך ביצוע של טעויות קריטיות אשר עלולות למנוע ממך תביעת רשלנות רפואית מוצלחת בהמשך.

אחת הטעויות הקריטיות אותן מבצעים מנותחים פעמים רבות הינה משלוח מכתב תלונה אל הרופא המנתח או אל המוסד הרפואי במסגרתו בוצע הניתוח הפלסטי. במכתבים אלו מופיעים לעיתים קרובות אי דיוקים עובדתיים היכולים לפגוע בסיכויי תביעה עתידית.

איסוף התיעוד הרפואי

השלב הראשון בהכנת תביעת רשלנות רפואית בגין נזק שנגרם במהלך ניתוח פלסטי אסטטי הוא איסוף מסודר של כל המסמכים הרפואיים הקשורים לניתוח, כולל מסמכים הנמצאים בידי המנתח הפלסטי ומסמכים הנמצאים בידי מי שטיפל במנותח לאחר הניתוח. בכדי לאפשר לעורך הדין לאסוף את הנתונים על התובע לחתום על מסמך ויתור על סודיות רפואית המתיר לעורך הדין לקבל לידיו את המסמכים הנדרשים.

התייעצות עם מומחה

השלב הבא בהכנת התביעה הוא התייעצות עם רופא מומחה, עדיף רופא המומחה בכירוגיה פלסטית, שיעבור על הנתונים שנאספו, ויבחן את התנהלותם של הגורמים הרפואיים שטיפלו במנותח. המטרה של בדיקה זו היא לבחון את האפשרות לקבל חוות דעת רפואית מוסמכת הקובעת כי במקרה הנדון אכן היה מדובר במקרה רשלנות רפואית.

על כל תביעת רשלנות רפואית בגין ניתוחים פלסטיים שהשתבשו להיות מלווה בחוות דעת רפואית הקובעת כי אכן מדובר היה במקרה רשלנות רפואית, וכן הערכה של מידת הנזק שנגרמה למנותח. לעיתים נגרמים למנותח נזקים נוספים, כגון נזק נפשי, אז כדאי לצרף אל חוות הדעת של הכירוג הפלסטי גם חוות דעת של מומחים רלוונטיים אחרים (פסיכיאטר וכדומה) המעריכים את הנזק שנגרם למנותח בתחום מומחיותם.

חובות המוטלות על המנתח

בשל היותם של ניתוחים פלסטיים ניתוחים אלקטיביים (כלומר, ניתוחים שאינם בגדר הכרח אלא בגדר בחירה) מוטלת על המנתח הפלסטי בהתאם לחוק זכויות החולה ופסיקת בתי המשפט חובה מוגברת ליידע את המנותחים על הסיכונים הכרוכים בניתוח, על סיבוכים אפשריים ועד דרכים חלופיות לפתור את הבעיה האסטטית שבגללה מתוכנן הניתוח. על הרופא לספק הסברים אלו למנותח במהלך פגישה מסודרת זמן מספיק לפני הניתוח, על מנת לאפשר לחולה לשקול בכובד ראש את הסיכונים מול הסיכויים של הניתוח הפלסטי, ולבצע את בחירתו בצורה מודעת ומושכלת. הסבר הניתן ביום הניתוח אינו נחשב זמן סביר לשם שקילת הסיכונים על ידי החולה.

אי מתן הסכמה לביצוע ניתוחים פלסטיים

אחת הסיבות הנפוצות לתביעות רשלנות רפואית כנגד מנתחים פלסטיים היא טענה של המנותח כי הוא לא נתן הסכמה מלאה ומודעת לביצוע הניתוח, וכי לא הוסברו לו כראוי הסיכונים הכרוכים בביצוע הניתוח. יש להבין כי במקרים בהם אכן המנתח לא הסביר בצורה מלאה את סיכוני הניתוח למטופל, בתי המשפט בהחלט יכולים להחליט כי מדובר למעשה במצב בו החולה לא נתן את הסכמתו לביצוע הניתוח, ומכאן לכך שמדובר במקרה של רשלנות רפואית.

חתימה על טופס הסכמה רפואית לא פותרת את הרופא מן האחריות לתת למטופל הסבר מקיף על סיכוני הניתוח הפלסטי, גם אם בטופס מפורטים בצורה מלאה כל הסיכונים הללו. המצב ברור עוד יותר במצבים בהם המנותח חתם על טופס הוויתור ביום הניתוח.


צור קשר!

הבהרה

המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות ייעוץ מקצועי. על הקורא לפנות לעורך דין המתמחה בתחום לקבלת ייעוץ אישי. אין המידע מהווה תחליף לייעוץ מקצועי של עורך דין מומחה. אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.

Back to Top